Erikoiskalustaminen

Summanen on metallituotteiden valmistuksen lisäksi myös erikoiskalustamisen ässä, omilla tuotemerkeillään Monena ja Alastek.

Monena on suomalainen markkinajohtaja eteis- ja aulakalustamisessa, kun taas Alastekin istuimet ja pöydät soveltuvat esimerkiksi hoivakoteihin, terveydenhuollon tiloihin sekä työ- ja oppimisympäristöihin.