Prototyypit ja suunnittelu

Tekninen suunnittelu ja muotoilu

 

Kaikki alkaa suunnittelusta

Olemme käytettävissäsi heti tuotteistamisen alkumetreistä lähtien. Hyvällä suunnittelulla sekä materiaali- ja työmenetelmätuntemuksella saadaan onnistunut ja kokonaisedullisin lopputulos.

Suunnittelun työkaluna käytämme SolidWorks -ohjelmistoa.

Oheisesta luettelosta löydät koko konekantamme.

Summanen Oy konekanta PDF